Veiligheidsinspecties

Veiligheidsinspecties

Ondanks de aandacht die u als werkgever schenkt aan het voorkomen van ongevallen op de werkplek, zijn de risico's op veel werkplekken nog steeds dusdanig dat er frequent ongevallen plaatsvinden.
Continue aandacht voor veiligheid is daarom van essentieel belang.

Ook het voorkomen van materiële schade, het voorkomen van economische schade en het voorkomen dat uw bedrijf (onterecht) in een negatief daglicht wordt geplaatst zijn redenen om aandacht aan de werkplek te besteden.

Veiligheidsinspecties zijn bedoeld om een continue verbetering te realiseren op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Veiligheidsinspecties worden vaak uitgevoerd bij productiebedrijven, op bouwplaatsen, staalconstructiebedrijven etc.

Door een externe deskundige uw werkplek/ bouwplaats/ productiehal te laten inspecteren waarborgt u een stukje bedrijfsblindheid en onpartijdigheid. U krijgt op basis van een uitgevoerde inspectie direct op de geïnspecteerde locatie een (schriftelijke) vastlegging van feitelijke constateringen. In overleg worden foto's gemaakt zodat het knelpunt helder is en die u eventueel kunt gebruiken in presentaties (toolboxmeetings)
Met deze inspecties geeft u zowel een stuk invulling aan de wet- en regelgeving als aan de eisen van de VCA norm, OHSAS 18001 norm of andere veiligheidsbeheersystemen.

Uitvoering:
De veilgheidsinspecties kunnen worden uitgevoerd op vooraf overeengekomen tijdstippen maar ook met bepaalde frequentie en intensiteit onaangekondigd. Ook kan een inspectie gericht zijn op een bepaald thema, zoals arbeidsmiddelen of gebruik van beschermingsmiddelen, dit alles in overleg met u.

Werkwijze:
Wanneer u besluit om V.A.K. Assist de veiligheidsinspecties uit te voeren, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:
- afspraken maken m.b.t. frequentie, verslaglegging en rapportage van veiligheidsinspecties;
- uitvoeren veiligheidsinspecties, waarbij de bevindingen direct worden gerapporteerd/ besproken.
- het doen van aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid op de werkplek.

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

Meer Producten

RI&E/PVA Machineveiligheid ARIE Explosieveiligheid Veiligheidsinspecties Ongevallenonderzoek

Informatie opvragen