ARIE

ARIE

Ter voorkoming van ongevallen met gevaarlijke stoffen is voor deze categorie bedrijven de Aanvullende Risico Inventarisatie en –evaluatie van kracht. De ARIE is onderdeel van het arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee wet.  

Bedrijven die voorheen verplicht waren een arbeidsveiligheidsrapport (AVR) op te stellen, moeten voortaan een Aanvullende Risico Inventarisatie en –evaluatie (ARIE) opstellen.

Het voordeel voor u als werkgever is dat het omslachtige en arbeidsintensieve AVR hiermee is komen te vervallen. De ARIE is transparanter, praktischer van opzet en legt meer nadruk op preventie van ongevallen dan de AVR.

Met de ARIE werkt u aan de volgende onderstaande doelen voor uw organisatie:
- Het voorkomen van Incidenten met gevaarlijke stoffen;
- risico’s voor onderneming en samenleven worden samen inzichtelijker gemaakt;
- Er wordt inzicht verschaft in de genomen (technische) maatregen.  

 

V.A.K. Assist kan voor u de aanvullende RI&E uitvoeren. Maak een afspraak voor een eerste oriënterend gesprek.

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

Meer Producten

RI&E/PVA Machineveiligheid ARIE Explosieveiligheid Veiligheidsinspecties Ongevallenonderzoek

Informatie opvragen