Machineveiligheid

Machine veiligheid

Bestaande en nieuwe machines en productielijnen moeten voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Nieuwe machines moeten voldoen aan de Machinerichtlijn en voorzien zijn van CE-markering. Voor al in bedrijf genomen machines gelden daarnaast de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Veel eindgebruikers komen, door zelfbouw en (ingrijpende) ombouw of samenbouw op de stoel van de fabrikant te zitten en moeten de machine laten voldoen aan de nu van toepassing zijnde eisen, waarna de CE-markering mag worden aangebracht.

V.A.K. Assist kan met betrekking tot machineveiligheid de volgende zaken toepassen:
- Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen
- Samenhang Warenwetbesluit, Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling en Arbobeleidsregels
- Risicobeoordeling en –reductie.

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

Meer Producten

RI&E/PVA Machineveiligheid ARIE Explosieveiligheid Veiligheidsinspecties Ongevallenonderzoek

Informatie opvragen