Ongevallenonderzoek

Ongevallenonderzoek

Een ongeval zit in een klein hoekje. U heeft een goed veiligheidsbeheer systeem en toch gebeurt het… één van uw medewerkers overkomt een ongeval. Als u in uw organisatie niet voldoende kennis en vaardigheden heeft om het ongeval te onderzoeken, kan V.A.K. Assist dat van u overnemen.

Het ongeval wordt onderzocht door een deskundige en u ontvangt een rapport met daarin welke directe oorzaken en basisoorzaken een rol hebben gespeeld en welke correctieve maatregelen u kan nemen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Uitvoering ongevallenonderzoek
Een bedrijf is verplicht een ongevallenonderzoek uit te laten voeren gericht op het achterhalen van basisoorzaken. Het doel hiervan is het nemen van structurele maatregelen, zodat soortgelijke gevallen in de toekomst worden voorkomen.

Een goed uitgevoerd ongevallenonderzoek bevat de volgende onderdelen:
- informatie over oorzaken;
- biedt mogelijkheden tot preventie;
- zorgt voor duidelijkheid in de organisatie;
- kan aansprakelijkheid voorkomen in juridische procedures;
- kan boetes van Arbeidsinspectie voorkomen.

Onderzoek incidenten:
Voorafgaand aan een ernstig ongeval vinden vaak al incidenten/ (bijna) ongevallen plaats. Door ook deze incidenten te onderzoeken, kunnen preventief al maatregelen worden genomen, waardoor ernstige ongevallen worden voorkomen.

Werkwijze na een ongeval:
Nadat u contact hebt opgenomen zal een deskundige van V.A.K. Assist zo snel als mogelijk
is naar u toekomen om het onderzoek te starten:
   - veiligstellen van de locatie (wanneer dit nog niet is gebeurd);
   - onderzoeken van de locatie, incl. maken van foto's;
   - interviewen van betrokkenen;
   - bestuderen van documentatie en instructies aan medewerkers;
   - opstellen ongevalsrapport;
   - bespreken rapportage en doen van voorstellen ter voorkoming van ongevallen in de 
      toekomst;
   - indien gewenst opstellen/ aanpassen van procedures en instructies n.a.v. het ongeval.

Preventief (wanneer nog geen ongeval heeft plaatsgevonden):
- bespreken/ opstellen van de (bijna) ongeval procedure;
- presenteren van deze procedure instructie aan de medewerkers (optie);
- onderzoeken van meldingen van incidenten;
- doen van voorstellen ter voorkoming van incidenten.
 

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

Meer Producten

RI&E/PVA Machineveiligheid ARIE Explosieveiligheid Veiligheidsinspecties Ongevallenonderzoek

Informatie opvragen