Arbo Advies Verbouw en Nieuwbouw

Verbouw-Nieuwbouw

In Nederland worden prachtige gebouwen neergezet. De eigenaar en de architect zijn trots op het gebouw dat is neergezet, maar is dat terecht?

 • Kan er ook prettig in gewerkt worden?
 • Is het functioneel?
 • Is het gebouw logisch ingedeeld?
 • Is rekening gehouden met de zon of met die drukke weg die naast het pand loopt waardoor medewerkers het raam niet openzetten vanwege het lawaai?
 • Kan het onderhoud aan het pand veilig plaatsvinden?
 • Zijn er voldoende parkeerplaatsen, ook als u straks gaat groeien?
 • Zit u met uw bedrijf wel op de goede plek, hoe staat het met de bereikbaarheid?
 • Voldoet het gebouw aan de eisen die uw klanten aan u stellen m.b.t. bovenstaande?

Allemaal vragen die vaak niet gesteld worden en vaak niet over wordt nagedacht als men een nieuw pand betrekt of als men het huidige pand gaat verbouwen.

Doel van Arbo advies bij nieuwbouw en verbouw.
Een gebouw realiseren dat voldoet aan de eisen die de mens die in het gebouw werkt er aan stelt, maar ook een gebouw waar bezoekers het prettig vinden om te komen, waarbij het gebouw optimaal en effectief gebruikt wordt bij het realiseren van uw product of de dienstverlening. Een gebouw dat bovendien voldoet aan de duurzaamheidscriteria.

Werkwijze.
V.A.K. Assist zal u vanaf de eerste gedachte aan een nieuw pand begeleiden in het realiseren van een gebouw dat volledig voldoet aan de behoefte van uw organisatie. Tijdens de begeleiding zullen de volgende stappen worden doorlopen.

 • Oriëntatiefase: bepalen wat de beste optie is, verbouwen of verhuizen;
 • Opstellen programma van eisen;
 • Ontwerpfase:
  toetsing van schets, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp aan de eisen;
 • Realisatiefase:
  veiligheidskundige begeleiding tijdens de realisatiefase van het gebouw;
 • Gebruikersfase:
  afspraken maken m.b.t. inregelen systemen, afspraken m.b.t. onderhoud etc..

 

Resultaat.
Het resultaat van de arbo advisering bij verbouw en nieuwbouw zal zijn dat er goed wordt nagedacht over de functionaliteit van het gebouw, waarbij mensen het prettig vinden om in het gebouw te werken en dat voldoet aan de eisen die u en uw medewerkers aan het gebouw stellen.

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

Meer Producten

Arbo Advies Verbouw en Nieuwbouw Projectbegeleiding Detachering

Informatie opvragen