Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Bij grote projecten waar meerdere aannemers betrokken zijn (onderhoudsstops, constructieprojecten etc.), is (begeleiding door) een deskundige een belangrijke schakel tussen aannemers, opdrachtgever en V&G-plan.

Wanneer al vanaf het begin van het project de afspraken duidelijk zijn, zal iedereen daar rekening mee houden en verloopt de realisatie van een project een stuk soepeler. Het resultaat zal zijn een veilig project, waar medewerkers met plezier hun werkzaamheden verrichten.

Werkwijze 

V.A.K. Assist zal met u als opdrachtgever/ aannemer de volgende stappen doorlopen:

  • bespreken/ doornemen van het project, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium;
  • opstellen V&G plan;
  • opstellen procedures en werkinstructies
  • opvragen en beoordelen van V&G plannen van onder- en nevenaannemers;
  • organiseren en houden van een kick off meeting;
  • verstrekken van werkvergunningen;
  • instrueren van medewerkers;
  • toezicht houden op veilige uitvoering van de werkzaamheden en zonodig corrigerend optreden.

 V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

Meer Producten

Arbo Advies Verbouw en Nieuwbouw Projectbegeleiding Detachering

Informatie opvragen