VOL VCA

Het VCA- systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.   

Doel
Deze cursus is voor leidinggevenden die aan het einde van deze cursus adequaat geschoold zijn op het gebied van veiligheid, zodat zij na afloop van deze cursus in staat zijn hun medewerkers veilig te laten werken waarbij risico’s tijdens het werk tot een minimum worden beperkt.

De VCA cursus behandeld o.a. de volgende onderdelen:
- VGM-beleid en –organisatie, betrokken van de directie;
- VGM- risicobeheer;
- opleiding, voorlichting en instructie;
- VGM- bewustzijn;
- VGM-projectplan;
- milieuzorg;
- voorbereiding op noodsituaties;
- VGM- inspecties;
- bedrijfsgezondheidszorg;
- aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM;
- inkoop van diensten;
- melding, registratie en onderzoek van incidenten.

Examen
Het examen wordt afgenomen door een erkend exameninstituut. Het examen kan in meerdere talen afgenomen worden, ook een voorleesexamen is mogelijk. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat, een sticker voor in het veiligheidspaspoort en een pasje in bankpasformaat, dat een geldigheidsduur heeft van 10 jaar.

Duur van de cursus is twee dagen inclusief examen. De cursus kan ook in de avonduren en/of op zaterdag worden verzorgd

Cursusinformatie:
  • Cursusduur : 2 dagen
  • Prijs per persoon : € 295,-- (excl. BTW).
  • In de prijs zijn kosten voor boeken, examen, certifcaat, pasje, lunch koffie en thee inbegrepen.

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 20 cursisten; 

 

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

Meer Producten

Preventiemedewerker Basisveiligheid VCA VOL VCA Interne audits Combinatie cursus VCA

Informatie opvragen