Interne audits

Interne audits

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits-,veiligheids-, milieu en/of arbozorgsystemen. Een interne kwaliteitsaudit is een belangrijk instrument om de effectiviteit van deze systemen te beoordelen. De resultaten van een interne audit zijn een bron voor verbetering.

Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze training leidt potentiële auditoren op.

Doel
De training is bedoeld voor kwaliteits- en/of milieucoördinatoren en door het management aangewezen functionarissen die interne audits uit gaan voeren. Na voltooiing van de training is de cursist in staat  op een praktische manier, interne kwaliteitsaudits uit te voeren en verbetermogelijkheden aan te geven. Naast theoretische achtergronden en normen, worden praktische vaardigheden bijgebracht die nodig zijn bij het uitvoeren van een interne audit.

Onderwerpen:
De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

Inleiding kwaliteits-, arbo- of milieumanagementsystemen.
- continue verbetering (plan,do, check, act);
- doel en inhoud van in- en externe auditing;
- eisen interne audits;
- eisen interne auditoren;
- auditplanning, uitvoering en rapportage;
- verbetermaatregelen.

 • Cursusopzet:
  De cursus is opgezet als een workshop, naast een theoretisch deel zal een deel bestaan uit praktijkoefeningen. Door middel van een casus komen de verschillende aspecten van interne audits aan de orde.
   
  • Cursusinformatie:
  • Cursusduur          : 2 dagen
  • Niveau                  : MBO
   Prijs                      : € 650,-- (excl. BTW).

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 12 cursisten;
Cursus wordt twee keer per jaar verzorgd (bij voldoende deelname);
Na afloop wordt een certificaat van deelname verstrekt (bij minimale aanwezigheid van 75%).

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

 

 

Meer Producten

Preventiemedewerker Basisveiligheid VCA VOL VCA Interne audits Combinatie cursus VCA

Informatie opvragen