Nieuws

ISO 9001:2015

Per 15 september komt de nieuwe ISO 9001:2015 norm uit. Ten opzichte van de norm ISO9001:2008 zijn er ingrijpende wijzigingen. De transitie van de "oude" naar de "nieuwe" norm zal in veel bedrijven niet vanzelf gaan.

De norm is aangepast naar High Level Structure (HLS). Voordeel hiervan is dat alle ISO normen zijn of zullen worden omgezet naar deze HLS structuur. Doordat in de toekomst alle normen op dezelfde wijze zijn opgezet, is het makkelijker om meerdere normen te integreren.

Bij het aanpassen van het managementsysteem zijn er diverse uitdagingen. Onder andere onderstaande elementen zullen de nodige aandacht vragen.

- Inzicht krijgen in de behoefte en verwachtingen belanghebbenden

- Inzicht krijgen in interne en externe onderwerpen

- Vaststellen van de scope

- Bepalen van gedocumenteeerde management processen

- Aantonen leiderschap en betrokkenheid

- Vaststellen en doorvertalen (naar de rest van de organisatie) van doelstellingen

- Vaststellen van competenties

- Beheersen van uitbestede processen.

- Evaluaties van prestaties

- Treffen van herstelmaatregelen, analyseren van oorzaken 

- etc.

V.A.K. Assist heeft de voorbereiding afgerond om u bij te staan bij de omzetting of opzetten van uw mangementsysteem. Dit kan varieren in begeleiding bij het opzetten van methodieken tot het volledig begeleiden en implementeren van het systeem.

Natuurljk kan als u dat wenst, de adviseur bij de audit aanwezig zijn.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op.

 

Nieuws

27-08-2015 ISO 9001:2015

Ingrijpende wijzigingen in de ISO9001:2015 norm. Zorg dat u op tijd begint met het aanpassen van uw management systeem.
Lees verder