VCA

VCA

VCA (veiligheidschecklist aannemers) certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden op locatie/ projecten uitvoeren met verhoogd risico en/of in een risicovolle omgeving. Bijvoorbeeld:
- werktuigbouwkundige activiteiten;
- elektrotechniek en procesbesturing;
- bouwkundige activiteiten.

Het certificaat is drie jaar geldig en wordt jaarlijks getoetst.

VCA*
Het VCA*-certificaat geldt voor bedrijven die als onderaannemer werken.


VCA**
VCA** geldt voor bedrijven die als hoofdaannemer werken.

VCA-P
VCA-P is de certificering voor bedrijven die in de petrochemie werken. Steeds vaker worden VCA certificeringen verplicht gesteld door grote opdrachtgevers. De bedrijfscertificering geldt zelfs voor kleine bedrijven tot 10 man.   

Uitvoerende medewerkers moeten beschikken over het diploma basisveiligheid. Leidinggevenden op een locatie waarvoor een VCA-certificaat nodig is, moeten op hun beurt weer over het diploma VCA-Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) beschikken. Deze diploma’s zijn 10 jaar geldig. Beide VCA-trainingen kunt u bij ons volgen.

Werkwijze
Om te komen tot een managementsysteem worden samen met u de volgende stappen doorlopen.

Intakegesprek: Er wordt een vrijblijvend intakegesprek gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de klant. Er worden afspraken gemaakt, en vanuit daar wordt een passende offerte opgesteld. Dit is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden.

Nulmeting: bij de nulmeting wordt gelet op de aanwezigheid van documentatie, er wordt tevens gekeken naar implementatie.

Opzetten systeem: ontbrekende instructies en procedures worden opgesteld of aangepast. Eindresultaat is een praktisch handboek (digitaal) met procedures, instructies en formulieren.


Implementatie: presentaties aan betreffende medewerkers en begeleiding. Daarbij wordt gekeken naar het toepassen van bepaalde taken in de praktijk.

Certificering (optie): V.A.K. Assist biedt ook ondersteuning bij externe certificering
- voorafgaand aan certificering is er de mogelijkheid voor een proefaudit.
- tijdens de certificering bijwonen van de externe audit. 

 

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

 


 

 

Meer Producten

ISO 9001 VCA OHSAS 18001 VCU

Informatie opvragen