ISO 9001

ISO 9001

Het ISO-certificaat is een internationale erkenning voor het kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. Als u wilt voldoen aan de ISO-9001 norm, moet het bedrijf voldoen aan de eisen die in de norm staan.
 

Veel bedrijven leveren goede kwaltieteitsproducten, echter dit kost vaak meer inspanningen dan daadwerkelijk nodig is. Met een managementsysteem welke opgebouw is conform de ISO9001:2015 structuur, krijg je als bedrijf meer inzicht in hetgeen de belanghebbenden van uw organisatie verwachten en hoe de processen helder en inzichtelijk kunnen worden opgezet. De belangrijkste doelstelling is om de werkzaamheden in één keer goed te doen zodat er geen faalkosten zijn in een . V.A.K. assist kan u begeleiden in het opzetten / ombouwen van het ISO9001:2015 systeem.


Werkwijze
Om te komen tot een managementsysteem worden samen met u de volgende stappen doorlopen.


Intakegesprek: er wordt een vrijblijvend intakegesprek gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte en wensen van u als klant. Er worden afspraken gemaakt, en vanuit daar wordt een passende offerte opgesteld. Dit is geheel vrijblijvend, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Nulmeting: bij de nulmeting wordt gelet op de aanwezigheid van (verplichte) documentatie, er wordt tevens gekeken naar implementatie.
 
Opzetten systeem: ontbrekende documentatie/ afspraken worden opgesteld of aangepast. Samen met u wordt bekeken hoe ontbrekende elementen het best in uw organisatie kunnen worden opgezet en aantoonbaar worden gemaakt.

Implementatie: presentaties aan betreffende medewerkers en begeleiding. Daarbij wordt gekeken naar het toepassen van bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de praktijk. Specifiek zal gesproken worden met  en aandacht worden besteed aan de TBV van (middle) management, en overige leidingevenden.
Vertaling van bedrijfsdoelstellingen naar afdellingsdoelstellingen zal daar een onderdeel van zijn.


Certificering (optie): V.A.K. Assist biedt ook ondersteuning bij externe certificering.
- Voorafgaand aan certificering is er de mogelijkheid voor een proefaudit;
- tijdens de certificering bijwonen van de externe audit. 

 

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

Meer Producten

ISO 9001 VCA OHSAS 18001 VCU

Informatie opvragen