Onze producten

Het is van groot belang dat er op het werk veilig wordt gewerkt. Het is niet alleen belangrijk dat er met veilige en goedgekeurde middelen wordt gewerkt, maar ook het gedrag van medewerkers is van groot belang. Goede voorlichting, duidelijk werkinstructies en regelmatig onderhoud verhogen onder andere de veiligheid op de werkvloer.

VAK Assist kan u ondersteunen met risicobeoordelingen, veiligheidsinspecties, inventarisaties en ongevallenonderzoek.

Arbo en Veiligheid

RI&E/PVA

RI&E-PVA

Machineveiligheid

Machine veiligheid

ARIE

ARIE

Explosieveiligheid

Explosieveiligheid

Veiligheidsinspecties

Veiligheidsinspecties

Ongevallenonderzoek

Ongevallenonderzoek